muskuli.bg във Facebook задайте въпрос в Skype телефон за поръчка

Моята количка

0 продукта - 0.00 лв.

Поръчки, плащане и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът www.muskuli.bg е интернет магазин, собственост на фирма "Смарт колл" ЕООД и на него се предлагат продукти, които фирма "Смарт колл" ЕООД внася и/или разпространява. Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани от "Смарт колл" ЕООД. Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. "Смарт колл" ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

Всички хранителни добавки индексирани на нашия сайт са хранителни вещества в чиста форма, не са лекарствени средства и са с нелечебно предназначение, и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Ние по никакъв начин не носим отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка, описание и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не включва цена за доставка и розходите по плащане, освен случаите упоменати в секцията Доставка. При поръчка, потребителят посочва основните данни според дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Извършването на покупка става от поръчка и минава през два етапа. През първия етап потребителят изписва желаната бройка в полето за бройка и кликване върху бутона с надпис добави в кошница. Тази операция води до промяна на стойността в полето за брой, което означава, че продуктите са добавени в потребителската кошница на клиента. Тя може да бъде видяна от дясната страна на страницата или да се отвори при кликване върху бутона под надписа "Моята кошница". Кликване върху бутона "Към поръчката" и попълване данните за доставка. След въвеждането на всички данни за доставката, потребителят прави още веднъж преглед на поръчката и я изпраща като натисне бутон с надпис "Поръчай". Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на "Смарт колл" ЕООД се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на фирмата. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "Смарт колл" ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от "Смарт колл" ЕООД или от нейни служители на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. Разходите за доставка се поемат от потребителя и "Смарт колл" ЕООД, като потребителя заплаща сума в зависимост от общото тегло на продуктите, която е предварително изчислена и видна в общата стойност на поръчката. "Смарт колл" ЕООД или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката. Доставката на поръчка със стойност над 100 лева е безплатна. Запазваме си правото да поискаме клиентът да заплати целите или частично транспортните разходи за много обемни и тежки пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива.

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена; г) не е спазен срокът на доставка. Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта, ако продуктът се предлага с такава от производителя. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта не от "Смарт колл" ЕООД, а от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др.п., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

В разделите от сайта определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде и се събира определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. muskuli.bg няма да използва тази информация по други начини, като с това гарантира спазването на конфиденционалността й. "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива. "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки). "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. "Смарт колл" ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.muskuli.bg. "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя или вносителя. "Смарт колл" ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. "Смарт колл" ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

ДОСТАВКА

Цената на доставката се определя от общото тегло на поръчаните продукти за всички населени места в България и не зависи от населеното място. Ние поемаме разликата до реалната стойност на куриерската услуга за своя сметка.

Доставката на поръчка със стойност над 100 лева е безплатна до адрес в България. Запазваме си правото да поискаме в много редки случаи клиентът да заплати целите или частично транспортните разходи за много обемни, тежки или скъпи пратки. Същите разходи ще бъдат уточнени в зависимост от самия продукт и адреса на доставка. Клиентът ще бъде уведомен предварително и има право да се откаже от поръчката, ако цената на транспортните разходи не е приемлива.

Стоките, поръчани от нашия електронен магазин, се доставят с куриер или наш служител до указания във Вашата поръчка адрес. Срокът за комплектоване за стоките, които не са обозначени като експресна доставка е от 1 до 3 работни дни и зависи от наличността и срока на доставка до нас от производителя или вносителя на дадения продукт. При телефонния разговор за потвърждение на Вашата поръчка ще бъдете информирани в кой ден ще бъдат комплектовани и предадени на куриер Вашите покупки.

Електронен магазин muskuli.bg си запазва правото да откаже доставка до адреси, където подобна не може да бъде организирана с куриер или собствени служители, или ако разходите на доставка значително надвишават обичайните поради адреса на доставка или параметрите на стоката като размери или тегло.

Рекламации
Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при констатирани липси, дефекти на стоката, несъответствие с обявения размер, несъответствие с обявената търговска марка. Рекламацията се предявява до пет работни дни след закупуването на стоката. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с нова или отбив от цената.

Отговорност
Електронен магазин muskuli.bg не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули.

ПЛАЩАНЕ

Можете да платите, закупените от Вас продукти по следните начини:
наложен платеж: в брой на куриера или служителя на нашата фирма при получаване на стоката.

ВРЪЩАНЕ И ПОДМЯНА

В срок от 7 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:
1. Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
2. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
3. Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.
4. Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента. (В случай на замяна на стока клиентът заплаща 1 куриерска такса, вместо 2 такси за транспорт в двете посоки). С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към muskuli.bg са неавансови, а преди изтичане на 7-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). Всички цени споменати по-горе са с ДДС.